Hjem > Ved dødsfall > Gravferdsstønad

Gravferdsstønad

NAV har en ordning for gravferdsstønad, og i enkelte tilfeller også refusjon av transportkostnad. Vi kan informere deg om de retningslinjene som gjelder. Det kan gis opptil kr. 27.390,- i gravferdsstønad. Denne stønaden skal gå med til å dekke de nødvendige utgiftene i forbindelse med gravferden. Om avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjonen som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Om avdøde var under 18 år blir det gitt gravferdsstønad med opptil kr. 27.390,-

Disse prisene gjelder fra 27. juni 2023.

Vi i Engeseth begravelsesbyrå kan hjelpe deg med denne søknaden, og vil gi deg den veiledningen og informasjonen du trenger.