Hjem > Før begravelse > Program for seremoni

Program for seremoni

Programfolder
Et begravelsesprogram gir en oversikt over hva seremonien skal inneholde. Det er naturlig å sette opp et program når dette er avklart. Hva slags type program man ønsker kan variere ut ifra seremoni og egne preferanser.

Folderen kan utformes på flere måter, enten om man ønsker egne bilder eller fra motivene under. Ta kontakt med oss dersom du har flere spørsmål eller er usikker på hvordan du best lager et program som passer seremonien.

Program kan du finne her