Hjem > Før begravelse > Begravelse i stillhet

Begravelse i stillhet

En begravelse i stillhet vil si at begravelsen ikke er åpen for allmennheten, men kun for familien og nære venner av avdøde. Det er ofte et ønske fra avdøde selv, eller av den nærmeste familie som av ulike grunner ønsker en begravelse i stillhet. I de tilfeller der man gjennomfører en begravelse i stillhet så annonseres dødsfallet etter seremonien. En begravelse i stillhet vil ofte ha færre besøkende enn en åpen seremoni. Av denne grunn vil en lukket seremoni som oftest foregå i et mindre lokale.

Det finnes flere grunner til at man ønsker å gjennomføre en begravelse i stillhet. Avdøde kan selv ha erfart at en slik type begravelse gir nærhet og trygghet for de gjenlevende som kan sørge sammen, uten å trenge å dele avskjeden med alle bekjente til avdøde. Avdøde kan også av ulike grunner ikke ønske å bry andre med sin avskjed, eller man opplever at man har et lite nettverk igjen, og ønsker ikke en stor sal med mindre oppmøte. Da er en mindre seremoni mer ønskelig. Noen ønsker å holde begravelsen så privat som mulig med kun de nærmeste som man stoler på. Det kan også være økonomiske hensyn som gjør seg gjeldende, mens andre ikke ønsker en ritualisering av døden.

Dødsfall oppleves veldig forskjellig fra person til person. Noen tar det svært tungt, mens andre tar det lettere. Årsakene til at en begravelse gjennomføres i stillhet kan være mange og sammensatte.

Seremonien i seg selv er ikke stort annerledes i en lukket begravelse enn det det er i en begravelse som er åpen for allmennheten.