Hjem > Etter begravelse

Etter begravelse

Etter selve begravelsen er det en noen flere momenter som må gjennomføres, mens andre er valgfrie. I tilfeller der den avdøde ikke skal begraves i kiste, så må omstendighetene rundt kremasjonen bestemmes. Dette innebærer hva slags urne man ønsker å bruke og om man ønsker å spre asken til avdøde (her er det egne regler som gjelder for askespredning) eller om man ønsker en urnenedsettelse.

Hvis man skal ha en kistebegravelse eller en urnenedsettelse, så må man først velge en urne eller en kiste som passer for den avdøde. Dette er et personlig og viktig valg. Etter at man har funnet en passende kiste eller urne, så må man også bestemme hvor den skal begraves.

Alle som bor i kommunen ved sin død har rett til fri grav i nytt gravsted tilvist av kirkegårdsmyndighetene. Som utgangspunkt så skal den avdøde gravlegges i den kommunen den avdøde hadde sin folkeregistrerte adresse, men det er også mulig å søke om gravleggelse i en annen kommune. Vi hjelper deg med alt det praktiske dersom det skulle være noen spørsmål rundt dette.

Det skal også velges ut en gravmarkør. Den fleste ønsker å føre opp en gravstein, men for at jorden skal sette seg så må man ofte vente om lag 6 mnd før en gravstein kan settes opp. I mellomtiden benyttes en gravmarkør som er noe mer nøktern enn en gravstein. Vi kan hjelpe deg å finne både en gravmarkør og en gravsten som passer for den avdøde.