Hjem > Etter begravelse > Minnelund

Minnelund

Anonym minnelund

En anonym minnelund er en park eller et spesifikt område på en gravlund der det er en eller flere anonyme graver, eller et sted for å minnes en eller flere avdøde personer. Pårørende kan ikke være med på urnenedsettelsen. Det er kun gravferdsmyndighetene som skal vite nøyaktig hvor urnene er satt ned. Et fellesmonument uten navn blir satt opp der man kan legge blomster.

Navnet minnelund

Ved en navnet minnelund blir navn, fødsel- og dødsdato skrevet inn i det felles monumentet.