Hjem > Etter begravelse > Kremasjon

Kremasjon

Ved en kremasjon blir liket brent til aske i et krematorium. Asken legges så i en urne før urnen begraves, eller frem til asken spres. Kremasjoner skal skje i henhold til Gravferdselsloven. Pårørende kan velge kremasjon dersom avdøde ikke har valgt på forhånd, og dette ikke er i strid med avdødes ønske eller religiøse overbevisning.

Alternativet til kremasjon er en kistebegravelse. Ofte har avdøde uttrykt ønske om hva hun eller han selv ønsker. Dersom dette ikke er gjort, bør det undersøkes om det foreligger en skriftlig viljeserklæring fra den avdøde.

Vi bistår ved eventuelle spørsmål om kremasjon eller kistebegravelse dersom du er usikker på noe, eller ønsker mer informasjon.