Hjem > Før begravelse

Før begravelse

Før seremonien kan gjennomføres er det en del ting man må avklare på forhånd slik at man får den seremonien man ønsker, og får sagt et verdig farvel til den avdøde. Det er normalt å legge inn en dødsannonse i lokalavisen for å annonsere den avdødes bortgang, og informere om når seremonien vil finne sted dersom man ønsker dette. Her kan vi hjelpe dere med utformingen av dødsannonsen og kontakte lokalavisen. Unntaket er hvis begravelsen gjøres i stillhet. Da annonseres dødsfallet først etter at seremonien er gjennomført.

De nærmeste må også velge hva slags kiste man ønsker at den avdøde skal begraves i. Alternativt om man ønsker en urne. Vi har stort utvalg av kister og urner, og kan bistå dersom det er noen spørsmål i forhold til valg av disse. Det må gjøres valg om hva slags musikk man ønsker skal bli spilt. Her er det mye forskjellig man kan velge mellom, men det er ikke uvanlig at den avdøde har hatt ønsker for en spesifikk sang eller salme. Dersom den avdøde ikke har gitt uttrykk for ønske om sang, så vil de pårørende velge hva som er mest passende. Dersom du er usikker så hjelper vi deg med å finne flere alternativer.

Når musikk er bestemt lages det gjerne et program som forteller om innholdet i seremonien. Hvem som skal holde taler, og hvilke sanger og salmer som er med. Et program kan utformes på mange måter for å få et personlig preg. Det må også bestilles inn blomster og bånd til seremonien. Også dette er en viktig del av seremonien, og mange er usikre på hva slags blomster og former man skal velge. Vi bistår også her med å finne blomster som passer deres forhold til den avdøde. Før seremonien må det også besluttes om seremonien skal være åpen for allmennheten eller om det skal være en lukket begravelse, såkalt begravelse i stillhet.