Hjem > Ved dødsfall > Dødsannonse

Dødsannonse

Dødsannonse er en kunngjøring om noens bortgang. Det kan være hensiktsmessig med en offentlig kunngjøring for å nå slekt, venner og bekjente slik at disse blir informert om dødsfallet. En dødsannonse trykkes som oftes i en avis eller legges ut på nettsidene til en avis.

Det er ikke noe krav om en dødsannonse ved dødsfall.

Hva inneholder en dødsannonse?

  • Symbol. Det er vanlig å ha et symbol øverst i annonsen. Dette symbolet kan være et kors, en due, en rose eller andre symboler de pårørende føler er passende.
  • Relasjonen. Hvem den avdøde var. Ved kvinne; kone, mor, datter, søster, tante, bestemor, oldemor eller andre relasjoner. Ved mann; ektemann, far, sønn, bror, onkel, bestefar, oldefar eller andre relasjoner.
  • Avdødes navn.
  • Alder. Avdødes alder på dødstidspunktet
  • Levested og dødsdato. Avdødes levested og hvilken dato dødsfallet fant sted.
  • Minnevers. En valgfri tekst de pårørende måtte ønske at skal være med i annonsen.
  • Pårørende. Gjenlevende pårørendes navn.
  • Informasjon om seremoni. Hvor og når seremonien skal finne sted. Eventuelt om seremonien har vært gjennomført i stillhet.
  • Eventuell annen informasjon. Kan være informasjon om minnesider, eller hvor man kan sende donasjoner.

Dødsannonser kan utformes på flere måter. Vi hjelper deg å finne passende symbol, tekst og format. I noen aviser er det også mulig å legge ved bilde av den avdøde.