Hjem > Før begravelse > Musikk til seremoni

Musikk til seremoni

Musikken i en begravelse er for mange noe av det viktigste ved hele seremonien. Musikken setter stemningen for begravelsen, og er et viktig element i alle begravelser uavhengig av hva slag seremoni man har. Musikkens evner til å vekke følelser og tanker gjør at det er et valg man ikke burde ta lett på. Det er viktig å finne den musikken og de sangene som best forteller det dere ønsker å formidle. Det finnes enormt med fin og passende musikk til begravelser, om det er salmer, solosanger, fellessanger eller musikkinnslag. Vi hjelper dere gjerne med å finne de mest passende musikkinnslagene. Å velge en sang som avdøde likte og hadde et forhold til er også med på å gi begravelsen et mer personlig preg. I flere tilfeller har avdøde selv kommet med ønsker om hvilke sanger som skal spilles. Da er vi behjelpelige med å finne musikere som kan spille og synge sangen(e).

Solosang

Noen ønsker å velge solosang under seremonien. Det kan være en fin måte å gjøre avskjeden personlig på, og for å understreke høytideligheten ved en begravelse. Vi kan være behjelpelig med forslag på sanger og musikere/sangere ut ifra hva som passer deres ønsker. Kvaliteten på det som fremføres er svært viktig for oss. Vi har et stort kontaktnettverk med profesjonelle musikere og sangere som påtar seg oppdrag til ulike type seremonier.