Hjem > Etter begravelse > Kirke/Urnenedsettelse

Kirke/Urnenedsettelse

Når det er bestemt hvor urnen skal nedsettes, vil vi kunne hjelpe deg med alt i denne forbindelse. Pårørende kan velge om de ønsker å være tilstede ved nedsettelsen, eller om urnen skal settes ned “i stillhet”, uten at familien er tilstede.

Når særlige grunner foreligger, kan Fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge gravplass på egnet sted for nedsetting av askeurne. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.