Hjem > Etter begravelse > Gravstein og gravmarkør

Gravstein og gravmarkør

Gravstein

En gravstein er ikke bare viktig fordi den markerer hvor den avdøde er gravlagt, men fordi det er denne man kommer til når man ønsker å minnes den døde. Gravsteinen burde derfor representere den avdøde og gi gode assosiasjoner. Det finnes mange typer gravstener å velge mellom, og du kan også få velge hva som skal stå på gravsteinen. Det vanlige er personens fulle navn ved dødsfall, fødsels- og dødsdato, hvem personen var (mor, far, sønn, datter, søster, bror, bestemor, bestefar etc.) Det er heller ikke uvanlig å legge til noen korte setninger som minneord av den avdøde slik som “Høyt elsket, dypt savnet” eller “Takk for gode minner.” Et symbol er heller ikke uvanlig. Det kan være et religiøst symbol som et kors, davidstjerne, en halvmåne eller lignende. Men det kan også være andre symboler som en fugl, hjerte eller rose. Vær oppmerksom på at en gravstein normalt ikke kan settes opp før et halvt år etter begravelsen slik at jorda får satt seg skikkelig. I mellomtiden brukes ofte en mindre gravmarkør.

Se utvalget av gravsteiner her

Gravmarkør

En er ikke pliktig til å sette stein eller annet markør på graven, men erfaringsmessig ønsker nesten alle å gjøre det. Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, graveres navnet vanligvis inn på den gamle steinen. De fleste steder gjelder spesielle bestemmelser for gravmarkørens størrelse og utforming. Se kirkegårdsvedtekter som du har fått fra kirkevergen. Vi informerer gjerne om dette og om de praktiske sidene ved inskripsjon og valg av stein. Det gjøres oppmerksom på at reglene om graver og urnenedsettelse kan være noe forskjellige fra kommune til kommune.

En gravstein kan normalt ikke settes opp før et halvt år etter begravelsen slik at jorda får satt seg skikkelig. I mellomtiden brukes derfor en gravmarkør for å merke hvor graven er. En gravmarkør er mer nøktern enn en gravstein, og inneholder normalt kun personens navn. Det har vært vanlig å bruke et kors som gravmarkør, men det er også mulig å få markører i andre fasonger slik som et hjerte eller en markør med avrundet topp med plass til et symbol, om det er ønskelig.