Hjem > Før begravelse > Papir/Dokumenter

Papir/Dokumenter

Det kan være mye å tenke på når man mister noen man er glad i. Alt det praktiske rundt en begravelse kan føles overveldende. I et planleggingsmøte med oss vil du få informasjon og veiledning om blant annet hvor du melder fra om dødsfall, hva du må foreta deg selv, og hva vi i Engeseth begravelsesbyrå kan hjelpe deg med.

Skiftepapirer til tingretten

Forsikringsbyråer krever skifteattester for å kunne gi tilgang til bank, forsikringer og eiendom. Det er tingretten som gir deg disse attestene, etter at du har sendt inn nødvendig dokumentasjon. Denne dokumentasjonen må sendes til tingretten innen 8 uker etter dødsfall. Etter seremonien kan vi administrere skiftepapirene.

Gravferdsstønad

NAV har en ordning for gravferdsstønad, og i enkelte tilfeller også refusjon av transportkostnad. Vi kan informere deg om de retningslinjene som gjelder. Det kan gis opptil kr. 25.377,- i gravferdsstønad. Denne stønaden skal gå med til å dekke de nødvendige utgiftene i forbindelse med gravferden. Om avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjonen som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Om avdøde var under 18 år blir det gitt gravferdsstønad med opptil kr. 25.377,- Disse prisene gjelder fra 1.januar 2021.

Vi i Engeseth begravelsesbyrå kan hjelpe deg med denne søknaden, og vil gi deg den veiledningen og informasjonen du trenger.