Hjem > Etter begravelse > Askespredning

Askespredning

For askespredning gjelder reglene i Gravferdslovens § 20. Dersom du ønsker at asken din skal spres i vinden kan du selv, etter fylte 15 år, søke om dette til Fylkesmannen.

Hovedregelen er at aske bare kan tillates spredt på åpent hav eller i høgfjellet. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt. Etter personens død kan etterlatte få en slik tillatelse når det blir godtgjort at avdøde ønsket askespredning. Foreldre, eller nærmeste pårørende, kan få godkjent spredning av aske etter avdøde barn under 18 år. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning.

Søknaden finner du her