Tjenester

24t. hentetjeneste- nøytral bårebil – hele døgnet

 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Dødsmelding og andre offentlige papirer
 • Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor
 • Visning / båreandakt
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Gjøre avtale med prest / taler om seremoni
 • Formidle dødsannonse(r) i aviser
 • Trykking av program (sanger) og evt. takkekort
 • Formidle solosang, solospill, forsanger o.l.
 • Blomster / båredekorasjoner / kranser / sløyfetrykk
 • Pynting og assistanse i kirken
 • Transport av kiste til kirken / kirkegård / krematoriet
 • Transport av kiste / urne i inn- og utland
 • Minnesamvær – ordne lokaler og servering
 • Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
 • Avtale tid for urnenedsettelse
 • Trekors / ventetegn med navn, i påvente av gravmonument
67 90 40 69 Lørenskog
67 90 14 81 Lørenskog
48 100 888 Oslo