Program

Et begravelsesprogram gir en oversikt over hva seremonien skal inneholde. Det er naturlig å sette opp et program når dette er avklart. Hva slags type program man ønsker kan variere ut ifra seremoni og egne preferanser.

Programmene kan utformes på flere måter, enten om man ønsker egne bilder eller fra motivene under. Ta kontakt med oss dersom du har flere spørsmål eller er usikker på hvordan du best lager et program som passer seremonien. 

Nedenfor finner du et utvalg av våre program. Du kan også benytte egne motiver.

67 90 40 69 Lørenskog
67 90 14 81 Lørenskog
48 100 888 Oslo