Priseksempler ved gravferd

Hva skal seremonien koste?

Du kan etter egne valg være med på å bestemme hva seremonien skal koste.

Vi hjelper deg ved å tilrettelegge alt det praktiske, slik at seremonien blir etter deres valg og ønsker

Gravferd uten seremoni

Fast kostnad kr. 9.527,- inkl mva.

 

 • Gravferdsvakt hele døgnet
 • Planleggingssamtale med råd og veiledning, på kontoret eller der hvor dere ønsker
 • Enkel kiste
 • Nedlegging i kisten
 • Assistanse ved båretur
 • Uniformert bårebil
 • Annonse på minneside
 • Utfylling og registrering av diverse skjemaer til alle offentlige kontorer

Ved behov for gravferdsstønad fra NAV, kan vi hjelpe dere å søke.

Gravferd med vanlig seremoni

Fast kostnad kr. 25.935,- inkl mva.

 

 • Gravferdsvakt hele døgnet
 • Planleggingssamtale med råd og veiledning, på kontoret eller der hvor dere ønsker
 • Hvitmalt trekiste
 • Nedlegging i kisten
 • Assistanse ved båretur
 • Uniformert bårebil
 • Annonse på minneside/internett
 • Tilrettelegging i seremonirom
 • Dekorering i seremonirom
 • Trykte program, 50 stk
 • Blomsterpynt på kisten
 • Utfylling og registrering av diverse skjemaer til alle offentlige kontorer.
 • Ved behov for gravferdsstønad fra NAV, kan vi hjelpe dere å søke.

Gravferd med stor seremoni

Fast kostnad kr. 36.582,- inkl mva.

 

 • Gravferdsvakt hele døgnet
 • Planleggingssamtale med råd og veiledning, på kontoret eller der hvor dere ønsker
 • Hvitmalt trekiste
 • Nedlegging i kisten
 • Assistanse ved båretur
 • Uniformert bårebil
 • Annonse på minneside/internett
 • Tilrettelegging i seremonirom
 • Dekorering i seremonirom
 • Trykte program, 100 stk
 • Blomsterpynt på kisten
 • Utfylling og registrering av diverse skjemaer til alle offentlige kontorer.
 • Ved behov for gravferdsstønad fra NAV, kan vi hjelpe dere å søke.

I planleggingssamtalen benytter vi oss av lokalkunnskap for å kunne gjøre seremonien etter deres valg og ønsker så personlig som mulig. Vedrørende sensitive opplysninger som kan bli gitt i en samtale, har våre gravferdskonsulenter 100 % taushetsplikt.

Gravferdsvakt – hentetjeneste hele døgnet.

Ved behov for hjelp ved dødsfall kan du ringe oss hele døgnet, tlf. nr: 67 90 14 81 / 48 100 888. Kort responstid.

I respekt for den avdøde og dere som pårørende bærer våre konsulenter alltid uniform, og våre biler som vi ferdes i vil alltid være rene og representative.

Etter seremonien mottar alle pårørende en minnebok som inneholder annonse, programfolder, blomsterbilder fra seremonien, bilder av seremonirom og seremonisted. Om ønskelig kan disse bildene også legges inn på minnepinne.

Vi ønsker å være et personlig byrå hvor du kan føle deg trygg og godt ivaretatt.

 

Vår service – din trygghet.

Et byrå for folk flest.

 

Har dere noen spørsmål eller ønske om å gjøre en avtale om tid og sted for en samtale, ta kontakt med oss hele døgnet på tlf. nr: 67 90 14 81 / 48 100 888.

67 90 40 69 Lørenskog
67 90 14 81 Lørenskog
48 100 888 Oslo