Priseksempler ved gravferd

UTEN SEREMONI

Priser

KISTE:

2537

NEDLEGGING I KISTE

490

ASSISTANSE VED BÅRETUR

915

BEGRAVELSESBIL

990

BYRÅETS HONORAR

1500

ADM.OMKOSTNINGER:

1487

Totalt inkl. mva

7919

Herav mva:

805

ENKEL SEREMONI FRA SYKEHUS / SYKEHJEMSKAPELL

Priser

KISTE:

5481

NEDLEGGING I KISTE

1498

BRINGING AV KISTE:

784

OVERFØRING AV KISTE ETTER SEREMONI

1682

TILRETTELEGGING

1500

BYRÅETS HONORAR

1500

ADM. OMKOSTNINGER :

1771

Totalt inkl. mva

14216

Herav mva:

1607

VANLIG SEREMONI

Priser

KISTE:

5481

UTSYR I KISTEN:

609

NEDLEGGING I KISTE

990

BRINGING AV KISTE (*med samtidig tur)

207

ASSISTANSE VED BÅRETUR

1827

BEGRAVELSESBIL

1393

UTSTYRSBIL MED MANNSKAP

727

TILRETTELEGGING

2912

DEKORERING I SEREMONIROM MED LYS:

949

TRYKTE PROGRAM: 50 STK:

1970

BLOMSTERPYNT PÅ KISTEN:

313

DØDSANNONSE F.EKS PÅ MINNESIDEN:

480

BYRÅETS HONORAR

1500

ADM. OMKOSTNINGER:

1771

Totalt inkl. mva

21129

Herav mva:

2315

STOR SEREMONI

Priser

KISTE:

5481

UTSTYR I KISTEN:

609

BRINGING AV KISTEN:

207

NEDLEGGING I KISTEN

1498

ASSISTANSE VED BÅRETUR

1827

BEGRAVELSESBIL

1393

UTSTYRSBIL MED MANNSKAP

727

OVERFØRING AV KISTE ETTER SEREMONI

1682

TILLRETTELEGGING FOR SEREMONI

2912

DEKORERING I SEREMONIROM MED LYS OG BLOMSTER:

2034

TRYKTE PROGRAM 100 STK:

2313

KISTE DEKORASJON:

1200

DØDSANNONSE F.EKS PÅ MINNESIDEN:

480

BYRÅETS HONORAR

3603

ADM. OMKOSTNINGER:

2043

Totalt inkl. mva

28009

Herav mva:

2832
EVENTUELLE TILLEGG:
KOMMUNALE AVGIFTER VED GRAVFERDSETATEN.
GRAVFERDSSTØNAD ER BEHOVSPRØVET OG KAN GIS MED INNTIL KR. 23.990,- TIL DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER.

* Informasjon om transportrefusjon. Byrået vil informere om dette.

Eks. annonse i Romerikes Blad koster fra 3990 kr eks mva.

OM ØNSKELIG KOMMER VI GJERNE HJEM TIL DERE FOR SAMTALE UTEN EKSTRA KOSTNAD, INNENFOR ORDINÆR ARBEIDSTID. ANNET ETTER AVTALE.

67 90 40 69 Lørenskog
67 90 14 81 Lørenskog
48 100 888 Oslo