Musikk

Musikken i en begravelse er for mange noe av det viktigste ved hele seremonien. Musikken setter stemningen for begravelsen, og er et viktig element i alle begravelser uavhengig av hva slag seremoni man har. Musikkens evner til å vekke følelser og tanker gjør at det er et valg man ikke burde ta lett på. Det er viktig å finne den musikken og de sangene som best forteller det dere ønsker å formidle. Det finnes enormt med fin og passende musikk til begravelser, om det er salmer, solosanger, fellessanger eller musikkinnslag. Vi hjelper dere gjerne med å finne de mest passende musikkinnslagene.

Å velge en sang som avdøde likte og hadde et forhold til er også med på å gi begravelsen et mer personlig preg. I flere tilfeller har avdøde selv kommet med ønsker om hvilke sanger som skal spilles. Da er vi behjelpelige med å finne musikere som kan spille og synge sangen(e).

Under finnes et utvalg av kjente salmer, sanger og musikk som ofte brukes i seremonier.

257 – Du er gud over år og tider

196 – Døden skal vike

857 – Eg er ein gjest

473 – Eg veit ei hamn

843 – Eg veit i himmerik

838 – Gud, når du til oppbrudd

268 – Herre Gud, ditt dyre

444 – Hos Gud er evig glede

850 – Hvor er det godt

596 – I dine hender

844 – I himmelen

487 – Ingen er så trygg

863 – Ja en gang mine øyne

862 – Jeg er en seiler

497 – Jeg er i herrens hender

14 – Jeg løfter opp til gud

856 – Jeg vet meg en søvn

179 – Jesus lever, graven brast

669 – Kjærlighet fra Gud

414 – Lei, milde ljos

86 – Navnet Jesus

866 – Nå er livet gjemt hos Gud

814 – O bli hos meg

808 – Se, solens skjønne

270 – Store Gud, vi lover deg

303 – Sørg du for meg

608 – Så ta da mine hender

855 – Tenk når en gang

460 – Velt alle dine veier

295 – Vår Gud han er så fast en borg

256 – Å tenk eingong

508 – Å tenk når engang

 1. Blott en dag
 2. Bred dina vida vingar
 3. Den store, hvite flokk
 4. Det er makt i de foldede h.
 5. Du kommer, Jesus, til meg
 6. Døden må vike
 7. Eg veit i himmerik
 8. Eg er ein gjest i verda
 9. For Guds folk er hvilen
 10. Hvor er det godt å lande
 11. Hvor herlig klinger
 12. Hymne (fader vår )
 13. I dag er nådens tid
 14. I himmelen, i himmelen
 15. Ikke en spurv til jorden
 16. Jag her hørt om en stad
 17. Jag ær en fræmling
 18. Jeg er i herrens hender
 19. Jeg har vandret med Jesus
 20. Jeg vet en hvile
 21. Jesus som iblant oss står
 22. Klippe, du som brast
 23. Ljos over grav
 24. O, bli hos meg
 25. O herre til hvem
 26. O store Gud
 27. Se, solens skjønne lys
 28. Send bud på ham
 29. Syng det ut med gleda
 30. Takk, min Gud, for alt
 31. Tenk når engang
 32. Ved Jesu føter
 33. Å hvor salig det skal
 34. Å, tenk eingong
 35. Åpen ligger graven
 36. Eg er berre doggdråpen

VO – Ved orgelet ved O. Koppang

NM – Norges melodier

Andersen:

Sørgemarsjer ( fra Orgelalbum )

Bach:

Fra Peters bind V

nr, 5, 27, 30, 31, 36, 37, 41, 42, 45, 48, 52, 54

Preludium & fuge i e-moll ( III )

Preludium i e-moll ( VIII )

Preludium i d-moll ( III )

Fantasi i c-moll ( III )

Adagio fra Toccata, Adagio & fuge i c-dur ( III )

Adagio fra pastorale ( I )

Boellmann:

Fra suite Gothique: Priere og introduction/Choral

Bell:

Sørgemarsj ( VO IV )

Cappelen:

Bøn ( VO I )

Franck:

Preludium fra Preludium, fuge og variasjon i h-moll

Fantasi i c-dur, første og siste sats

Lindberg (arr.):

Gamal Fäbodpsalm från Dalarna

Mozart:

Adagio fra Fantasi nr. 1 KV 594

Mendelssohn:

Sonate nr. 2, 1. og 2. sats

Sonate nr 6, var 3. og siste sats

Olsen:

Sørgemarsj ( VO V )

Dessuten samlinger med musikk til gravferd, f. eks. Karlsen: Liten orgelbok for sørgehøytid og musikk vid jordfästning ved runbäck. I tillegg generell gudstjenestemusikk og orgelkoraler.

Opprinnelig skrevet for orkester, klaver eller sang/melodi instrument med akkompagnement. Med visse tillemninger lar det seg framføre for orgel, eller soloinstrument med orgelakkompagnement.

Albinoni:

Adagio

Alnæs:

De hundrede violiner

Siste reis ( NM II 116 )

Bach:

Air ( fra suite nr. 3 )

Jesu Joy of Man’s Desiring ( fra kantate nr. 147 )

Bach/Gonoud:

Ave Maria

Grøndhal:

Ennu et streif ( NM II 116 )

Mot kveld ( NM II 12 )

Beethoven:

Adagio ( Måneskinnsonaten )

Adagio ( Sonate Pathetique )

Brahms:

Wiegenlied

Bull:

I ensomme stunde ( Melodiboken 1954 nr. 805 ) NM II 83

Chopin:

Preludium i c-moll ( VO I )

Franck:

Panis angelicus

Gluch:

Melodi ( De salige sjelers dans )

Grieg:

Du gamle mor ( NM II 36 )

Ved rondane ( NM I 115 )

Hjertesår ( NM II 111 )

Våren ( VO I ) ( NM I 49 )

Halvorsen:

Veslemøys sang

Händel:

Arioso ( Dank sei Dir, Herr )

Largo ( fra Xerxes, VO I )

Järnefeldt:

Berceuse

Larsen:

Hymne

Lloyd Webber:

Pie Jesu

Massenet:

Elegie

Mozart:

Ave verum ( VO IV )

Olsen:

Solefallsang ( NM I 111 )

Saint-Saëns:

Svanen

Schubert:

Stänchen

Ave Maria ( VO V )

Litanei ( Ruh’t im Frieden ) ( VO VII )

Schumann:

Träumerei ( VO I )

Sibelius:

Stjernesangen

Sjøberg:

Tonerna

Tschaikowskij:

Andante Cantabile

67 90 40 69 Lørenskog
67 90 14 81 Lørenskog
48 100 888 Oslo