Konferanse

Ved dødsfall er det mange praktiske detaljer som må ordnes. Enkelte føler at sorgen er mer enn nok å forholde seg til. Vi i Engeseth Begravelsesbyrå vil gjøre vårt beste for å hjelpe og tilrettelegge alt det praktiske etter ønsker og behov. I konferansen med de pårørende formidler vi å fastsetter tidspunkt og sted for bisettelse / gravferd, samtidig går vi igjennom alle de praktiske ting vedrørende gravferden.

Skjemaer som skal fylles ut:

 • Melding om dødsfallet til Tingrett/Lensmann (vedr. arv og skifte).
 • Melding til politiet
 • Melding til kirkegårdsmyndighetene
 • Melding til prest / taler eller andre som skal lede seremonien.
 • Evt. søknadspapirer vedr. gravferdshjelp, fullmakter osv

Praktiske spørsmål som avklares i konferansen:

 • Tid og sted for gravferd / bisettelse
 • Gravsted
 • Salmer, sanger, musikk og eventuelle solistinnslag
 • Bestilling av program; type og antall
 • Ønske om syning av avdøde / følge kisten til gravlund / krematoriet
 • Blomsterdekoreringen på båren og i kapellet / kirken
 • Valg av kiste
 • Egne klær eller bruk av svøp som følger kisten
 • Informasjon om hvor de pårørende går inn i kapellet/kirken, når man skal møte opp og hvilken side man skal sitte på i kapellet/kirken.
67 90 40 69 Lørenskog
67 90 14 81 Lørenskog
48 100 888 Oslo