Behandlingsansvarlig:
Daglig leder, Asle Engeseth, er på vegne av selskapet behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres:
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-post adresse
  • Personnummer
  • Slektskapsforhold
  • Livs- og trossamfunn

I tillegg lagres de samme opplysningene vedr:

  • Arvinger etter avdøde
  • Egne ønsker for gravferd

Formål med behandlingen:
Vi behandler opplysningene for å kunne betjene alle våre pårørende etter hvert enkelt ønske. Vi betjener også den offentlige etat.

Grunnlaget for behandlingen:
Informasjon om navn, adresse, telefon og e-post adresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der de har samtykket til det, benyttes opplysningene til å gi dem informasjon, tilbud og service som er relevant for oppdragsavtalen via telefon, e-post og postutsendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger:
Vi lagrer de personopplysningene du har gitt til våre ansatte i forbindelse med inngått oppdragsavtale.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter:
For å kunne oppfylle våre forpliktelser vedr. oppdragsavtalen så utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

Gravferdsmyndigheter, skifterett, NAV, skatteetat, minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser, takkeannonser og minnesider.

Sletting av personopplysninger:
Vi og våre leverandører sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.

Rettigheter for den registrerte:
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud:
Vi har personvernombud, Karl Øyvind Jensen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir etterfulgt.

Informasjonssikkerhet:
Vi sikrer dine opplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:
Henvendelse om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

Engeseth begravelsesbyrå
Lørdagsrudvn. 26
1472 FJELLHAMAR

Mail: olaenges@frisurf.no