Hvem er vi og hva kan vi tilby

Vi er ditt lokale begravelsesbyrå i Lørenskog, med lange tradisjoner tilbake fra 1960.

Vi bistår ved å tilrettelegge for alt det praktiske for seremonien i Lørenskog og omegn.

Vi ønsker å ivareta det personlige, slik at dere som pårørende skal føle dere trygge, og ikke ha mange å forholde dere til.

Vi ønsker å være et byrå for folk flest.

Vi kan kontaktes og har hentetjeneste 24- timer, hele året.                                                                                                                    

Vedrørende å avtale tid for samtale, så kan vi kontaktes og videre møtes der dere ønsker.

Det er mange spørsmål som kan komme på etter et dødsfall , derfor er det viktig å kunne komme sammen og sitte i fred og ro.

Når samtalen finner sted, går vi gjennom denne punkt for punkt for hva dere ønsker hjelp til, både før i og etter seremonien.

Vi kontakter menighet/ forbund for bestilling av tider, med videre slik at dere også kan komme i kontakt med prest / taler (seremonileder ) før seremonien.

Vi kan hjelpe til med oppsett og innrykk av annonse i avisen, blomster, trykking av sangfoldere, formidling av solist (sang,/instrumental), lydtekniker vedrørende CD musikk, eventuellt minnesamvær, gravmonument, med videre er vi også behjelpelig med å registrere alle de nødvendige skjemaer til det offentlige , alt etter deres ønsker.

Avslutningsvis etter samtalen setter vi opp et kostnadsoverslag. Dette er satt opp ut ifra hvilke ønsker dere har og hva vi skal bistå med.

Om det er grunnlag for det, hjelper vi dere med å kunne søke NAV om gravferdsstønad.

Beløpet for gravferdsstønad er pr. i dag kr.22.723,-

Faktura fra oss utstedes ca. 3 uker etter seremonien.

Hvis så skulle være ønskelig kan man ved mottagelse av faktura , ta kontakt med oss for å gjøre en direkte avtale, om mulighet for eventuell delbetaling.

Det påløper ingen renter fra oss vedrørende dette.

Ved spørsmål eller ønske om bistand, kan dere kontakte oss.

Hele året 24 – timer
Tlf: 67901481

Tlf: 67904069